Pakiranje: 1,0 L Kis pridobivamo po tradicinalnem posotpku iz domačih visokodebelnih jabolk.